Mål, delmål och strategier

Lyckas med tydliga mål, delmål och strategier

Oavsett vad man gör i livet så är man på väg i någon riktning. Ibland är målet rent fysiskt och ibland mentalt. Andra strävar efter ekonomiska mål eller kanske en upplevelse. Målet vi har inom oss kommer att avgöra var vi hamnar oberoende om det var planerat eller inte. Därför är det värt att ägna en extra tanke åt sina mål och vilka strategier man har för att nå dem.

Skriv ner dina mål
Jag vet att det låter självklart men det är ett viktigt första steg. Har du skrivit ner alla dina mål för dig själv, familjen eller organisationen har du möjlighet att förhålla dig till dem. Testa att prioriterade. Kanske något mål är beroende av något annat? Är några enklare att uppnå? Vilka mål ska du fokusera på? Tänk på att du måste kunna definiera målet så att du tydligt kan mäta resultatet. Var exakt och beskriv målen så precis som det går.

Skaffa dig kunskap
Det spelar ingen roll hur väl du är insatt i något så finns det alltid mer att lära. Börja med att ta reda på fakta, fråga folk som vet och läs allt i ämnet. Ta hjälp av böcker, tidskrifter, sökningar på nätet, filmer, Youtube och andra kanaler. Du kommer plocka upp viktigt kunskap i ämnet och förstå mer kring vilka problem och möjligheter som kan uppkomma. Även om du är kreativ och nytänkande kan du vara säker på att någon har tänkt samma tanke som du och lämnat intressant spår.

Skapa en vinande strategi
Att uppnå sina mål känns i början som en orealistisk fantasi. Konsten är att dela upp den i bitar och då se att delarna inte alls är så komplicerade som helheten först verkar. Skriv ner de delmål du måste uppnå för att kunna komma vidare mot målet. Och precis som en färdväg med orter markerade på en karta, kommer du för varje uppnått delmål, se att du är en liten bit på väg.

Lär av dina misstag
Att sträva mot ett mål innebär också att man misslyckas. Ge inte upp när ett delmål inte uppnås, att misslyckas är en viktig del i processen och är en stor källa till kunskap. Det är bara genom att analysera dina misslyckanden som du kan undvika att upprepa dem. Fundera på vad du kan göra bättre? Vad som gjorde att situationen, produkten, organisationen blev ett misslyckande? Kanske saknade du kunskap, resurser, motivation eller något annat? Skriv ner dina misstag och översätt dem till en tydligare strategi mot ditt mål.