Vad är jQuery

Home » Vad är jQuery

Vad är jQuery och hur kan man lära sig det?

Vi är nog många som har slitit vårt hår med JavaScript. Skript som ska köras olika beroende på webbläsare och som hela tiden måste anpassas och korrigeras. Enkla moment som att tona en bild eller flytta element vid musklick innebar en hel del programmering. Men det finns ett JavaScript bibliotek som göra livet som utvecklare mycket enklare och det är just jQuery. Biblioteket gör att du kan skriva en kod som automatiskt anpassas till de olika webbläsarna.

Till en början kan jQuery kännas svårt att förstå. Koden upplevs bakvänd och onödigt krånglig. Men precis som all programmeringskod, HTML-kod och CSS-kod får man ganska snabbt grepp om hur det skrivs och då går det som en dans. Det fina med jQuery är att det just ska underlätta arbetet så att man enkelt ska göra det man vill. Dvs faker att hända.

Principen är att jQuery gör det möjligt att snabbt och enkelt söka igenom webbsidans innehåll via DOM (Document Object Model). Det är möjligt att navigera i flera steg och på så sätt både hoppa fram och tillbaka i hierarkin. I JavaScript går det  enbart att nå objekt med ett ID men i jQuery är det lika enkelt att nå en specifik CSS class eller annat objekt. Det gör jQuery till ett verktyg som nästan är omöjligt att klara sig utan om man väl vant sig använda det.

Idag används jQuery på de flesta webbmoderna webbsidor och hanterar allt från sökningar på sidan, grafiska gränssnitt och bildväxlare. Det finns även ett stort antal färdiga plugin till jQuery som utökar funktionerna ytterligare. Vissa är avancerade och utvecklas regelbundet tex jQuery UI, medan andra inte förändras så mycket övertid.