Webbdesign som sticker ut

Home » Webbdesign som sticker ut

Webbdesign för små svenska företag

Vi svenskar har en självbild av att vi är bra på design och det finns branscher som vi har ett bra formspråk. Webbdesign och hemsidor har med tiden blivit allt mer lika varandra varandra. De är få företag som vågar något annat än vad som redan är vanligt i den egna branschen. Att sticka ut eller vara originell är för många helt otänkbart även om det är just det som gör att webbsidan sprids på ett naturligt sätt.

Det finns naturligtvis en nytta med att hålla sig till standarder och vad som är vedertaget. Användaren känner igen sig och behöver inte undra hur webbsidan ska användas. Speciellt större företag har ett behov av att tänka på struktur och utseende för att få plats med information. Då är de mindre företaget friare och har möjlighet att göra sin webbsida mer originell och på så sätt få besökaren att stanna upp och bli intresserad.

Varför inte göra bakgrundsbilden väldigt dominerande eller gör navigationen mer speciell. Kanske kan du sticka ut med färgval eller bilder tagna i ovanliga vinklar. I kombination med ett tydlig budskap kring företagets verksamhet, kommer webbplatsen både locka till nyfikenhet och fler kunder.