Webbkommunikation

Home » Webbkommunikation

Kommunikation på nätet

Vad har bra information på nätet gemensamt? Vad är de vanligaste misstagen man gör när man publicerar information på nätet? Hur kan man optimera sitt innehåll för användare och sökmotorer? Det är frågor som jag själv ställer mig och nu tänker försöka besvara här.

Hur man kommunicerar med text och bild har läge intresserat mig. Speciellt hur reklamföretag, lobbyister och politiker använder språk och uttryck för att ändra vår syn på det aktuella ämnet. Kommunikation på nätet är tydligare eftersom det endast är de ord som används som kan indexeras. Just därför blir de snygga och genomarbetade reklamtexterna sällan den dunder succén på nätet, som man hoppas på. Användare har helt enkelt en annan utgångspunkt och kommer inte använda fackuttryck eller fina begrepp.

Konkurrensen på nätet har blivit hårdare de sista åren. Mycket beror på att Google oftare korrigerar sin sökalgoritm för att rensa bort spam, sidor med dålig kvalité och webbsidor med lite information. Det har gjort att fler företag behöver tänka på vad de skriver på ett nytt sätt för att rankas lika bra som tidigare. Därför är intresset just nu extra stort för hur text och information ska utformas för nätet.