Öka kvalitén på din hemsida

Home » Öka kvalitén på din hemsida

Varför rankas min hemsida sämre och sämre i Google?

Har du ställt dig den frågan eller vill du förbättra din hemsidas placering i Googles sökresultat? Här ger jag några konkreta tips för vad du bör tänka på och hur Google fungerar. Det är inte någon trollformel för sökmotoroptimering utan något som med planering och engagemang går att förbättra över tiden.

Det sökresultat som Google visar är ett resultat av den filtrering och värdering som sökmotorn gör via sin sökalgoritm. Företaget uppdaterar och förändrar sin algoritm regelbundet för att förbättra resultatet. Oftast kommer det små förändringar men då och då gör de en större uppdatering som markant ändrar resultatet på sökningarna till det bättre. Förutom att bara hitta och indexera hemsidor försöker Google sortera webbsidor för ett bättre sökresultat. Webbsidor som uppfattas som spam, som är under uppbyggnad, som innehåller skadlig kod, är inaktuella eller håller en låg kvalité kommer rankas lågt eller helt sorteras bort. Vanliga seriösa webbsidor får då lättare att synas i resultatet.

Under senare tid har Google börjat titta på andra parametrar som inte direkt sorterar ut spam men kan öka kvalitén ytterligare. Bland annat hur ofta en webbsida uppdateras. En sällan uppdaterad webbsida kommer då rankas lägre. Om innehållet är unikt eller om andra webbsidor använder samma text. Liknande eller exakt likadana texter som andra webbsidor kan vara väldigt negativt för en hemsida. Google undersöker även textinnehållet för att se hur stor textmassan är. En större textmassa indikerar att webbsidan är en källa till information och naturligtvis är det lättare att vara unik med en längre text. Det sista är inlänkar (backlinks) som Google normalt sätt värderar högt. Men kommer de från helt fel bransch kan Google uppfatta dem som irrelevanta och straffa webbsidan med en sämre placering i sökresultatet.

Allt detta har på senaste året påverka små företag på allvar. En stor anledning är att små företag inte jobbar med sina webbsidor regelbundet. Genom att inte göra något med din hemsida kommer webbsidan med tiden rankas allt sämre. Men med små medel går det att göra förbättringar och i vissa fall blir de väldigt positiva. En viktig tanke att hålla i huvudet är att innehållet ska vara intressant för besökaren. Texter i stil med “Vi är duktiga, ring oss!” kommer enbart rankas allt sämre med tiden. Försök rikta dig till besökaren och ge en så heltäckande bild av branschen, problematiken och tjänsterna som du kan. Uppfattar besökarna er som duktiga kommer ni få en kontakt även om ni inte uppmanar till det.

Fyra steg till en bättre hemsida

  • Alla enskilda webbsidor innehåller minst 300 ord
  • Dina texter är unika
  • Hemsidan har inlänkar/backlinks som är naturliga
  • Hemsidan uppdateras minst en gång i veckan

För att kontrollera din hemsida, börja med att se om dina texter innehåller tillräckligt med ord. Det är bra om du kan beskriva ämnet med 300 ord men gärna det dubbla. För att öka texten kan du göra, texterna mer målande, ge exempel eller dra historiska paralleller. Texten ska hela tiden hålla en bra kvalité och ge besökarna ett mervärde. Många små företag har många gånger problem med att beskriva sin verksamhet i textform men pratar gärna om det. Ta i så fall hjälp av en utomstående som kan sortera bland alla intressanta historier och fakta.
Undersök sedan om dina texter är unika. Kopiera några meningar och sök i Google. Speciellt hemsidor som byggts av stora webbföretag har i många fall haft samma text om miljö/kvalité och en snarlik om företagets värderingar. Se till att du beskrivning det med egna ord och undvik klassiska fraser.

Analysera sedan länkar som pekar till hemsidan. Många företag har i sin iver att nå ett bättre resultat anlitat oseriösa företag specialiserade på sökmotoroptimering. Det har resulterat i länkar som helt uppenbart inte är naturliga utan enbart syftar till att öka antal länkar. Om ditt företag har inlänkar som du misstänker inte är naturliga kan det påverka webbsidans placering negativt. Via Google Webmaster Tools kan du be sökmotorn bortse från länkarna och du inte själv kan få den webbsida som länkar att upphöra med det.

En av de viktigaste aspekterna är hur ofta du uppdaterar webbsidan. Jag tycker att ett bra mål för ett litet företag ligger på en gång i veckan. Det händer alltid saker som kan vara intressant att berätta om och det finns alltid texter som behöver korrigeras eller information som ska ut. Skriv gärna om nya samarbetspartner, kunder, besök, utrustning osv. Eller om ni vill öka intresset för företaget ytterligare låt en anställd beskriva sitt arbete med jämna intervall. När webbsidan uppdateras regelbundet ökar Google sin indexering av webbsidan och den blir alltid mer aktuell i sökresultatet.

Med dessa steg kommer du kunna öka kvalitén på din hemsida och på så sätt även intresset för den. Det finns fler saker man kan göra men dom här fyra sakerna har blivit viktigare under senaste åren. Tänk på att det endast är bra och värdefullt innehåll som i längden kan intressera besökare och sökmotorer.