Välj rätt CMS system

Home » Välj rätt CMS system

Välj rätt CMS system till din hemsida

För 10-15 år sedan var det vanligt att man byggde webbsidor helt manuellt med html eller i bästa fall någon form av serverkod. Ganska snart utvecklades det system som skulle ta hand om all bakomliggande kodning för webbpublicering. De så kallade CMS systemen såg dagens ljus. I princip alla webbyråer skapade sig egna system med skiftande kvalité. I dag finns det ett par dominerande system både kommersiella och de som bygger på öppen programvara. Så hur ska man tänka när man väljer ett CMS system och spelar det någon roll vad man väljer?

Ett bra CMS system underlättar livet betydligt för alla som jobbar med webbsidan. Oavsett om du ska skapa ett utseende eller redigera innehåll kommer du vinna mycket tid. Det är också möjligt att återanvända kod mellan webbsidor som använder samma system. Många av systemen har byggt upp plattformar för försäljning av mjukvara för att underlätta för utvecklare och användare. De flesta CMS system är även optimerade för att underlätta indexering av Google och du kommer få ett bättre resultat än med traditionell kod.

Som alltid avgör din budget vilken typ av CMS du kan välja. De större systemen som bygger på .Net teknik som Episerver, Sitecore och Lithium CMS kräver ekonomiska muskler då systemen kostar en hel del i inköp, drift och få företag använder dem. Det senare gör att det inte går att dra nytta av andras utveckling på samma sätt som i andra system. Vill du ändå använda .Net finns DNN Plattformen (DotNetNuke) som ett bra alternativ och med många aktiva användare. Det senare systemet har även ett bra ekosystem som göra att utveckling av moduler och utseenden blir lönsamt för utvecklarna och webbplatser.

Är din budget mindre ska du kika på någon av de öppna programvarorna systemen som bygger på PHP och MySQL teknik. Här hittar vi framförallt de tre mest populära CMS systemen WordPress, Joomla och Drupal. Gemensamt för dessa är att dom alla är gratis CMS system men ändå dominerande på marknaden. Framförallt WordPress har vuxit enormt de sista åren och har utvecklades till en mycket kompetent plattform. Bland annat med väldigt tydlig administration och dokumenterat sökmotorvänlig. Numera har systemen även automatisk uppdatering, vilket gör det betydligt säkrare än övriga system. Ekosystemet runt WordPress gör att det är lätt att båda hitta utseenden och funktioner efter dina behov.

Innan du väljer system så testa det och var säker på att det uppfyller dina krav. Det är lika viktigt när du väljer CMS system som en ny bil. Kommer det vara möjligt att föra det som du vill göra med systemet? Var exakt och testa. Går det snabbt att jobba i det? Verkar det logiskt uppbyggt? Behöver du någon speciell förkunskap. Fråga dig vad som händer om något strular.  Betalar du extra för korrigeringar av systemen eller ingår det? Vad krävs för att drifta systemet?  Har systemet tillägg för webbshop, produktvisning, nyhetsflöden, blogg, betalsystem mm.

När du börjar bli nöjd med ditt val undersök även hur anpassat systemet är för mobiltelefoner och surfplattor. Både för besökanden men även vid redigering. Att göra enkla inlägg och korrigeringar via mobilen eller surfplatta bör ett bra CMS system klara idag. Glöm inte att räkna på både på startkostnad och driftkostnaden för de kommande åren.

Checklista för val av CMS system

  • Undersök dina behov
  • Testa systemen i praktiken
  • Vilka moduler/plugin finns
  • Är det mobil anpassat
  • Hur vanligt är systemet
  • Vilka begränsningar finns
  • Räkna på totalkostnaden

Det sista du bör tänka på är helheten. Kommer du kunna få alla funktioner och utseende till rätt pris och inom rimlig tid är det antagligen ett bra val!